Regressietherapie of Reïncarnatietherapie behandeling duurt ongeveer:

  • 2 uur bij volwassenen en

  • 1 uur bij kinderen.

 

De eerste afspraak start met een intake gesprek (duurt ongeveer 30 min)

 

Tarief per uur is 60 Euro inclusief BTW.

Annuleren van een afspraak kan tot 24 uur van te voren, anders wordt het gewone tarief in rekening gebracht. 

A Tower of Stones