top of page
Camper Outside a Tent

"Per aspera ad astra"
“Cez prekážky ku hviezdam”

Regresná terapia v Bratislave

Regresná terapia je jednou z moderných foriem psychoterapie.
Regresia znamená: návrat späť v čase. Pri regresnej terapii hľadáme pôvod problému.
Ako klient často neviete presne, kde problém pramení. Traumatické zážitky z minulosti často neboli správne spracované alebo boli potlačené a sú opäť stimulované slabšími, ale porovnateľnými skúsenosťami. Ak hovoríme o traume, pri tomto slove si často predstavíme násilné udalosti, ale traumaticky zážitok, duševné zranenie, sa v našich životoch vyskytuje častejšie a bežnejšie ako by sme si mohli myslieť.
Táto metóda pracuje s vnútorným zážitkom klienta a jeho snahou vrátiť sa postupne k najhlbšie potlačeným zraňujúcim skúsenostiam v podvedomí. Týmto procesom klient prechádza pod vedením terapeuta, ktorý mu pomôže ťaživé zážitky nanovo správnym spôsobom uchopiť.
Dobrým spracovaním týchto skúseností počas sedení sa problémy či ťažkosti klienta zredukujú alebo úplne vyzmiznú.
Účinnosť regresnej terapie je vysoká, pretože konfrontuje klienta priamo so zdrojom jeho problému.

bottom of page