top of page

O mne

Po štúdiu Ekonomickej univerzity som mala to šťastie, že som pracovala pre svetového lídra v oblasti telekomunikácií, ktorý sa používa na celom svete. Aj keď to bolo duševne prospešné prelomiť nové technologické metódy modernou prácou, stav môjho srdca bol dosť prázdny a nenaplnený. Bolestne som sa musela stretnúť tvárou v tvár tomu, čo ma robí úplne živou a skutočne šťastnou.
Objavilo sa jasné povedomie, že moja práca musela byť komplexnou syntézou mojej hlavy a môjho srdca.

S uvedomením si prekážok, ktoré som musela prekonať na svojej vlastnej ceste, chcem slúžiť ako nástroj na pomoc ostatným prekonať ich vlastné blokády, ktoré môžu stáť v ceste ich snom a vrodenému potenciálu.
S touto vnútornou motiváciou som absolvovala 2 ročné štúdium v Tasso v Inštitúte  transpersonálnej regresie a reinkarnácie v Holandsku.
Pozývam vás, aby ste sa dozvedeli viac o mojom prístupe, aby ste získali predstavu o mojej terapeutickej metode a riešeniach problémoch, ktoré pomáham riešiť. 
Teším sa na príležitosť pracovať s vami.

bottom of page