top of page
Regresny terapeur Bratislava

Ako môžem pomôcť svojim klientom?

V bezpečí terapeutického prostredia prostredníctvom jednoduchého procesu regresnej terapie pomáham svojim klientom získať prístup a priamo pracovať s nevedomou príčinou ich vnútorného zápasu. Starostlivo usmerňujem svojich klientov, aby uvoľnili akúkoľvek existujúcu emocionálnu záťaž, prehodnotili svoje závery, opravili akékoľvek nesprávne interpretácie a pochopili, čo sa v minulosti presne odohralo. Tenot proces spracuje traumu, ktorá môže byť základom súčasnej úzkosti, záchvatov paniky, fóbií, PTSP, depresie, vnútorného zápasu, problémov súvisiacich s prácou, chronických bolestí atď. A takto prináša klientovi úľavu od týchto oslabujúcich bojov.

bottom of page