top of page

EMDR- Eye movement desensitization and reprocessing

EMDR is een psychotherapeutische benadering, ontwikkeld in 1987 door Francine Shapiro, doctor in psychologie. Francine Shapiro heeft deze methode ontdekt tijdens een wandeling in een park, toen ze daar met zorgwekkende gedachten en erg gespannen rondliep, haar bezorgdheid opeens verminderde en ze zichzelf opgelucht begon te voelen. Toen ze probeerde te achterhalen hoe dat kwam, realiseerde ze zich dat ze spontaan snelle oogbewegingen had gemaakt en dat daarbij een veelheid aan gedachten door haar heen waren gegaan. Misschien hadden de snelle oogbewegingen iets te maken met het feit dat ze zich beter voelde. Ze ging dit idee onderzoeken, Aangemoedigd door de positieve resultaten zette ze haar onderzoek rond het effect van de oogbewegingen verder en maakte het tot onderwerp van een doctoraal proefschrift.


Voor wie is EMDR bedoeld?
EMDR is bedoeld voor volwassenen maar ook voor kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals: fysisch of psychisch geweld, een ongeluk, seksueel misbruik, een natuurramp, oorlog, etc.. Maar ook voor de behandeling van verscheidene psychische stoornissen zoals: depressie, verslavingen, eetstoornissen, paniekaanvallen, fobieën, dwangstoornissen of psychosomatische aandoeningen, voor zover die gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen.

 

Wat zijn de contra-indicaties voor EMDR?
Ernstige persoonlijkheidsstoornissen en psychose evenals suicidaliteit en ernstige acute hartproblemen worden door de meeste therapeuten beschouwd als een tegenindicatie. Het is aan elke therapeut om in functie van zijn ervaring en deskundigheid voor elk van zijn cliënten de voor- en nadelen van een EMDR-behandeling af te wegen.

 

Welke voordelen heeft EMDR?
Het voordeel van EMDR in vergelijking met andere psychotherapeutische methoden ligt in de snelheid en de efficiëntie van de behandeling. Een enkelvoudige trauma (bijv. een auto-ongeluk zonder gewonden of doden, meegemaakt door een stabiel persoon) en een eenvoudige fobie (bvb vliegangst) kunnen in enkele sessies worden opgelost. 

Bron: website www.emdr-belgium.be

Forest
bottom of page