top of page

Sjamanisme

Sjamanisme is een van de oudste vormen van Natuur Traditie. We maken deel uit van een groter geheel en alles en iedereen houdt elkaar in evenwicht (balans).

Het evenwicht geeft ons dat we een sterke verbinding ervaren met al wat is en we een natuurlijke balans ervaren in onszelf en met alles om ons heen. 

Soms wordt deze balans verstoord door ervaringen die je hebt opgedaan bijvoorbeeld door trauma’s. Sjamanisme kan jou helpen weer terug in balans te komen en jouw wezenlijke kwaliteiten te (her) vinden. Een Sjamaan ziet dat alles energie is. Er is donkere energie en lichte energie. De 1 is niet beter of slechter dan de andere. Beiden zijn gewoon energie!

Juist door ze beiden onder ogen te zien en te erkennen en er geen oordeel over te hebben, kunnen we ze leren kennen en begrijpen en beide kanten accepteren waardoor er weer meer ruimte vrijkomt om te zijn wie je bedoeld bent om te zijn.

 

Extraction Work

is  het weghalen van energie die niet thuishoort in het energielichaam van de cliënt, een centrale praktijk binnen het sjamanisme wereldwijd. Deze energie die verwijderd wordt noemen we ‘intrusions’ – of ‘intrusies’, wat ‘binnengedrongen energie’ betekend.

Het is belangrijk te onderstrepen dat intrusies niet beschouwd moeten worden als ‘slechte of negatieve energie’, maar als energie die op een verkeerde plaats is terecht gekomen. Je kan het vergelijken met de situatie waarin je houtworm hebt in jouw mooie muziekinstrument. Op zich zijn deze beestjes natuurlijk niet slecht, maar feit is wel dat ze het instrument vernielen. Zo is het ook met intrusies: wanneer een vreemde energie zich nestelt in het energielichaam, kan dit gaan leiden tot grote onbalans, ongemak, of zelfs ziekte.

Soul Retrieval (terugkeer van de Ziel)

We kennen allemaal dit mechanisme van zielsverlies:

bij een ernstig fysiek ongeval bijvoorbeeld gebeurt het vaak dat de betrokkene getuigt dat hij het ongeval van op een afstand waarnam, alsof hij niet in het lichaam aanwezig was.

Bij het sterven van een dierbare zijn er soms momenten van afwezigheid onder de naaste familieleden en vrienden.

Het andere extreme is coma, waarbij niet een deel maar de gehele ziel zich terugtrekt in de andere wereld. Hier spreken we dan van volledig zielsverlies.

Het probleem ontstaat echter wanneer dit deel van de psyche of ziel niet spontaan terugkeert en de toevlucht blijft zoeken in de andere wereld. Je voelt dan dat je niet meer de oude bent, alsof er een stuk van jezelf verloren gegaan is: niet meer deel van je uitmaakt, niet meer geïntegreerd is. Dit afsplitsen van ziel noemt men in de psychologie ‘dissociatie’.

Het opsporen, vinden en terugbrengen van dit verloren gegane zieledeel, is belangrijk healingwerk in het werkveld van de sjamaan. Hij zal gebruik maken van de sjamanistische trancereis om het zieledeel terug te vinden in de andere wereld en het terug te brengen.

Mountain Range
bottom of page