top of page

Opstellingen

Familieopstellingen
Ieder mens komt uit een familie en is onderdeel van een systeem. Vandaar de naam familieopstellingen of systemisch werken. Vanuit een familielijn kun je heel veel dragen. De positieve energie en ook de negatieve energie.
Het laatste kan ervoor zorgen, dat je niet helemaal kunt zijn wie je bent omdat je iets draagt wat niet van jou is. Met een opstelling komt aan het licht wat je niet eerder hebt gezien. Wat draag je en waarom draag je dit en is het nog nodig om dit te dragen? 

Een opstelling geeft je inzicht en oplossingsruimte in bijvoorbeeld vragen over: relaties, werk, privésfeer, verlies, keuzes maken, geen plek hebben of kunnen vinden.
Je kunt ervoor kiezen om een opstelling te doen om inzicht te krijgen. Een andere mogelijkheid is om een opstelling te combineren met therapie. 

 

Bedrijfsopstellingen
Met een bedrijfsopstelling maken we een dynamisch ruimtelijk afbeelding van de werkelijke situatie. Dat kan op twee manieren: door middel van menselijke stand-ins of door middel van objecten op tafel. Beide vormen representeren diverse bedrijfsonderdelen en stakeholders en in beide vormen speelt de dynamiek van het krachtenveld zich bijna tastbaar. Het verschil met familieopstellingen is dat daar de posities veel meer vastliggen en niet zomaar omkeren; een vader wordt niet het kind. In organisaties ligt dat anders, posities kunnen wisselen. 
Het opstellen gebeurt intuïtief, liefst onnadenkend en vanuit een verbinding met de stakeholder. Het waarnemen van de basisopstelling geeft al veel informatie over het vraagstuk.

Childs Pyschologist
bottom of page